Naar Navigatie links
 

Privacy

Hoe wij met uw gegevens omgaan
De gegevens die u verstrekt via deze website worden door antiek-zilver.nl strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij antiek-zilver.nl daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacy regelgeving.
Indien u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in verband met de aankoop van antiek zilver, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.