Naar Navigatie links
 

Algemene voorwaarden website antiek-zilver.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de internetsite van antiek-zilver.nl en op alle diensten die op deze site worden aangeboden.

1. Via de website verstrekte informatie.
Antiek-zilver.nl heeft de informatie die u op deze website aantreft met grote zorgvuldigheid samengesteld. Antiek-zilver.nl kan echter niet garanderen dat informatie die u op de site aantreft volledig en juist is.
Mocht u op deze site fouten aantreffen dan zou ik het zeer op prijs stellen indien u mij dat meldt via de e-mail.
2. Intellectuele eigendomsrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website antiek-zilver.nl waaronder de programmatuur, teksten en beelden berusten bij antiek-zilver.nl en/of bij degene die aan antiek-zilver.nl een licentie heeft gegeven. Het is zonder de schriftelijke toestemming van antiek-zilver.nl niet toegestaan de op de site van antiek-zilver.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.